Obowiązkiem sądu jest skierowanie małżonków do mediacji, jeżeli jest jeszcze szansa na naprawę ich małżeństwa. Obecnie nie ma już obowiązkowego posiedzenia pojednawczego. Należy liczyć się z tym, iż w trakcie rozprawy sąd będzie nakłaniał małżonków do pojednania.

rozwódŻeby odpowiedź na to pytanie miała jakikolwiek sens, należy zadać sobie kolejne trudne pytanie, jakie powinno być zadane jako pierwsze. Mianowicie: jak wygląda Twoje aktualna sytuacja w związku małżeńskim i co chcesz zmienić w swojej sytuacji (osobistej i majątkowej) na przyszłość?

Małżeństwo Anny trwało równe 35 lat. Rozwód nastąpił szybko i był zupełnym szokiem dla otoczenia. Miałam po prostu dosyć – stwierdza Anna. W pewnym momencie doszłam do wniosku, że teraz albo nigdy! Mam 55 lat. Dzieci dawno odchowane. To przykre, ale w którymś momencie zauważyłam, że z moim mężem nie łączy mnie nic więcej oprócz pilota do telewizora. Pół życia mu poświęciłam. Drugie pół chce mieć tylko dla siebie.

Co ciekawe, separacja jest też tańsza niż rozwód. Opłata stała w przypadku separacji wynosi 100 złotych (jeśli para jest zgodna i nie ma małoletnich dzieci). Rozwód kosztuje 600 złotych (opłata sądowa, nie doliczamy tu honorarium dla prawnika).

Konsekwencją rozwodu dla dzieci jest zwykle, że mieszkają na przemian tydzień u mamy i tydzień u taty. Z tego też powodu rodzice mieszkają najczęściej blisko siebie, co wynika z kolejnej szwedzkiej tradycji, że wszystko w życiu musi być przede wszystkim praktyczne, która to tradycja choć sprawdza się w produkcji mebli (IKEA) to w relacjach rodzice-dzieci już niekoniecznie.

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu? Jedną z takich sytuacji jest ta, gdy żąda go małżonek , który jest wyłącznie winny rozpadowi współżycia. Wyjątkiem będzie tu sytuacja, gdy druga strona wyrazi na to zgodę lub gdyby odmowa orzeczenia rozwodu naruszałaby zasady współżycia społecznego.

Ostatecznie, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, problemem zajął się Sąd Najwyższy. W uchwale z 05.06. 2012 roku , III CZP 72/11 Sąd Najwyższy przeciął wątpliwości i stwierdził, że porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów nie zwalnia sądu z obowiązku orzekania o tych kontaktach w wyroku rozwodowym.

W pierwszym przypadku (pkt a) orzeczenie rozwodu jest bezwzględnie niedopuszczalne. Gdyby jednak, pomimo niezgodności rozwodu z dobrem dziecka – sąd wydał orzeczenie rozwodowe, to wolno nam je zaskarżyć (wnieść odwołanie do Sądu Apelacyjnego).

Jest to konieczne np. po to, aby wynik postępowania dowodowego był dla nas odpowiednio korzystny. Jeżeli występujemy w sądzie bez adwokata sami będziemy musieli formułować pytania do świadka.

Czasem jednak bardziej istotne od kwestii typowo administracyjno-majątkowych jest Twoje zdrowie psychiczne i niezałamanie się kompletnie rozpadającym się wieloletnim związkiem. Rozpatrywanie swojej sytuacji w kategoriach porażki jest procesem autodestrukcyjnym i na pewno nie pomoże ci to stanąć na nogi o własnych siłach.

Jeżeli zatem, rozwodzący się małżonkowie potraktują rozwód, jako sposób na zamknięcie nieudanego małżeństwa, a nie okazję do wojny totalitarnej proces może być szybki. W konsekwencji straty moralne ograniczone zostaną do minimum.

Zdarzają się też sytuacje, gdy obojgu rodzicom przy okazji rozprawy rozwodowej zawiesza się lub odbiera prawa rodzicielskie. Są to bardzo drastyczne sytuacje, na szczęście relatywnie rzadkie.

Zdrada w przypadku większości par jest wydarzeniem, które bardzo negatywnie wpływa na ich związek. Często konsekwencją niewierności może być rozwód. Potwierdzają to statystyki, które umieszczają zdradę wśród najczęstszych powodów zakończenia związku umieszczanych w pozwach rozwodowych.

Advertisements